BANNERS
27.08.2015
Huisnummer of postcode niet bepalend voor autopremie

Verbond van Verzekeraars
Het is onjuist dat een enkele factor, zoals een huisnummer of postcode, bepalend zou zijn voor de premie. Hiermee reageert het Verbond van Verzekeraars op het bericht van de Consumentenbond over de premieverschillen.

Risico
Volgens het Verbond proberen verzekeraars een premie te berekenen die zo goed mogelijk past bij het risico dat wordt verzekerd: "Bij inboedelverzekeringen en motorrijtuigenverzekeringen wordt altijd met meerdere factoren rekening gehouden zoals de regio/woonplaats, leeftijd, schadefrequentie, gezinssamenstelling, bouwaard en de waarde van de inboedel of autotype. Dat leidt vanzelfsprekend tot uiteenlopende premies zoals de Consumentenbond laat zien. Het is onjuist dat een enkele factor, zoals een huisnummer of postcode, bepalend zou zijn voor de premie."

Concurrentie
Volgens het Verbond kunnen verzekeraars hun risicomodellen niet openbaar maken omdat ze met elkaar concurreren. "Dat zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod. Tot slot wordt de premie ook in belangrijke mate bepaald door de voorwaarden die per verzekeraar en polis kunnen verschillen. De consument weet precies wat hij betaalt voor welke verzekering en schadeverzekeringen zijn vrij opzegbaar als hij een beter aanbod ziet."

Bron: Autoschadeportaal

test